Sveikiname sulaukus Šv. Velykų!

Prisikėlimo rytas – pavasaris žemėj ir sieloj.
Atverkim savo širdį tyram džiaugsmui.
Trims gražiems žodžiams – Tikėjimui, Vilčiai, Meilei.
Sveikiname Jus su šv.Velykom!

Parašykite komentarą